วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คุณสมบัติทางเคมีของบอแร็กซ์·      บอแร็กซ์ (Borax) เป็นสารเคมีที่เป็นเกลือของสารประกอบโบรอน มีชื่อทางเคมีว่า โซเดียมบอเรต (Sodium borate)
·      โซเดียมเตตราบอเรต (Sodium tetraborate)
·      โซเดียมไบบอเรต (Sodium biborate)
·      โซเดียมพัยโรบอเรต (Sodium pyroborate)
·      โซดียม เตตราบอเรต เดคาไฮเดรท (Sodium tetraborate decahydrate)
·      ไดโซเดียม เตตราบอเรต เดคาไฮเดรท (Disodium tetraborate decahydrate)
·      มีสูตรทางเคมีว่า Na2B4O7:10H2O มีนำหนักโมเลกุล 381.4 มีลักษณะไม่มีกลิ่นเป็นผลึก ละเอียด หรือผงสีขาว ละลายน้ำได้ดี ไม่ละลายในแอลกอฮอล 95%
·     บอแร็กซ์ มีชื่ออื่นๆ ทางการค้าว่า น้ำประสานทอง ผงกรอบ ผงเนื้อนิ่ม สารข้าวตอก ผงกันบูด และเพ่งแซ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น